Znajdź nas na FacebookuZnajdź nas na Facebooku

WITAMY

ELEKTROWNIA PUŁAWY SPÓŁKĄ GRUPY AZOTY PUŁAWY

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Raportem bieżącym nr 29/2014 z 23 grudnia 2014 roku poinformował, że w ślad za Porozumieniem w sprawie rozwiązania Umowy z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym, zawartym w dniu 31 maja 2011 roku, dotyczącym realizacji projektu Elektrownia PUŁAWY , Spółka Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nabyła w dniu 23 grudnia 2014 roku od PGE GiEK 11.074 udziałów w EP za łączną cenę wynoszącą 16.395.535,91 zł, skutkiem czego Grupa Azoty Puławy będzie posiadała w Elektrowni Puławy Sp. z o.o. 100% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników. Wcześniej, 4 grudnia 2014 r. Grupa Azoty Puławy, informując o unieważnieniu przez Elektrownię Puławy Sp. z o.o. przetargu na wybór generalnego wykonawcy projektu Elektrownia PUŁAWY, poinformowała, że analizuje możliwości kontynuowania projektu energetycznego w innym wariancie.

 

NOWY KSZTAŁT ELEKTROWNI PUŁAWY

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2015 z 25 maja 2015 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. poinformował, że 31 marca 2017 r. Elektrownia Puławy Sp. z o.o., spółka zależna Grupy Azoty PUŁAWY, prowadząca postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy w ramach realizacji przedsięwzięcia „Budowa bloku gazowo-parowego klasy 400 MWe” podjęła decyzję o niedokonywaniu wyboru oferty i zamknięciu przetargu. Projekt zakładający realizację przedsięwzięcia w oparciu o ww. założenia zgodnie z uchwałami Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Azoty PUŁAWY z 31 marca 2017 roku nie będzie kontynuowany.

Jednocześnie 31 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Grupy Azoty PUŁAWY udzieliła Zarządowi kierunkowej zgody na prowadzenie działań związanych z przygotowaniami do realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na budowie bloku energetycznego w oparciu o węgiel kamienny, w szczególności na prowadzenie prac koncepcyjno-analitycznych, a następnie opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dokumentacji do postępowania na wybór wykonawcy). Blok energetyczny, dostosowany do potrzeb Spółki, ma zapewniać dostawy energii elektrycznej i ciepła dla Grupy Azoty PUŁAWY.
 

KONTAKT

Elektrownia Puławy Sp. z o.o.
ul. Komunalna 24
24-100 Puławy
tel. +48 81 8867236
kontakt@elektrownia.pulawy.pl

DLA PRASY

Kontakt dla mediów
Michał Mulawa
Rzecznik Prasowy
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Michal.Mulawa@grupaazoty.com
tel.kom 603 133 153
tel. (81) 565 21 76