Znajdź nas na FacebookuZnajdź nas na Facebooku

WITAMY

ELEKTROWNIA PUŁAWY SPÓŁKĄ GRUPY AZOTY PUŁAWY

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Raportem bieżącym nr 29/2014 z 23 grudnia 2014 roku poinformował, że w ślad za Porozumieniem w sprawie rozwiązania Umowy z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. o wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym, zawartym w dniu 31 maja 2011 roku, dotyczącym realizacji projektu Elektrownia PUŁAWY , Spółka Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. nabyła w dniu 23 grudnia 2014 roku od PGE GiEK 11.074 udziałów w EP za łączną cenę wynoszącą 16.395.535,91 zł, skutkiem czego Grupa Azoty Puławy będzie posiadała w Elektrowni Puławy Sp. z o.o. 100% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników. Wcześniej, 4 grudnia 2014 r. Grupa Azoty Puławy, informując o unieważnieniu przez Elektrownię Puławy Sp. z o.o. przetargu na wybór generalnego wykonawcy projektu Elektrownia PUŁAWY, poinformowała, że analizuje możliwości kontynuowania projektu energetycznego w innym wariancie.

 

NOWY KSZTAŁT ELEKTROWNI PUŁAWY

DECYZJA O BUDOWIE BLOKU GAZOWO-PAROWEGO 400 MWe

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A. raportem giełdowym nr 21/2015 poinformował, iż dnia 25 maja 2015 roku Rada Nadzorcza Grupy Azoty Puławy wyraziła zgodę na realizację zadania inwestycyjnego jakim jest budowa Bloku Gazowo-Parowego klasy 400 MWe.

 

Decyzja o budowie bloku gazowo-parowego klasy 400 MWe jest kontynuacją, w nowej formule, projektu Elektrownia Puławy (o prowadzonych analizach Grupa Azoty Puławy informowała w raporcie bieżącym nr 26/2014 z dnia 4 grudnia 2014 roku). Realizacja w/w inwestycji wynika z potrzeby zapewnienia niezawodności dostaw mediów: ciepła i energii elektrycznej w sytuacji konieczności poniesienia wysokich nakładów na modernizację Elektrociepłowni oraz zwiększonego zapotrzebowania Grupy Azoty Puławy na media. Przedsięwzięcie będzie realizowane przy współudziale spółki celowej – Elektrownia Puławy Sp. z o.o. Nadmiar produkowanej energii elektrycznej w stosunku do potrzeb Grupy Azoty Puławy będzie sprzedawany na rynku. Planowany budżet zadania wynosi 1.125.000.000 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2019 rok.

DLACZEGO WARTO?

DOŚWIADCZENIE
w zakupach gazu - największy indywidualny konsument gazu ziemnego w Polsce - ok. 1 mld m³/rok
GWARANCJA
dostępności odpowiedniej ilości i jakości gazu ziemnego w tej lokalizacji projektu - wykorzystanie infrastruktury i doświadczenia PUŁAW
FINANSOWANIE
Spółka posiada możliwości finansowe gwarantujące poprawną realizację inwestycji
EKONOMIA
Synergie płynące z współistnienia nowoczesnej elektrowni i dużego kompleksu chemicznego
EKOLOGIA
Źródło energii i ciepła to gaz ziemny -  
surowiec preferowany przez Unię Europejską

KONTAKT

Elektrownia Puławy Sp. z o.o.
ul. Komunalna 24
24-100 Puławy
tel. +48 81 8867236
kontakt@elektrownia.pulawy.pl

DLA PRASY


Dział Komunikacji Korporacyjnej
Grupa Azoty 
Zakłady Azotowe Puławy SA